Det er makt i de foldede hender

Det er makt i de foldede hender
Ingen vinner frem til den evige ro
Navnet Jesus blekner aldri
Lov Jesu namn og herredom
Jeg er i Herrens hender
Lær meg å kjenne dine veie
Så ta da mine hender
Den signede dag
Deg være ære
Velt alle dine veie
Deilig er jorden
Bred dina vida vingar
Jeg er i Herrens hender
Melodi og tekst: Erling Tobiasen
 
Jeg er i Herrens hender
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe
av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender
når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner
for ham, min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde
og setter englevakt,
for natten han vil råde
med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender
når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde,
han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde
på vei til himlen inn.