top of page

JOKER (KKV 1985)

01

Det er makt i de foldete  hender

Musikk: Øivind Tønnesen

Tekst: Trygve Bjerkhreim

 

Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
Han har lovet at svar skal du få.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
Er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Det er makt i de foldede hender
Når i frelserens navn du får be,
Og en gang når du livsløpet ender,
Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer,
dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

fxcd157.jpg.png

02

ingen vinner frem til den evige ro

Musikk: Lars Linderot

Tekst: Gustav Jensen

 

Ingen vinner frem til den evige ro
som seg ei veldig fremtrenger
Sjelen den må utstå en kamp for den tro
hvorav vår salighet henger
Porten kalles trang og veien heter smal
dog kan Herrens nåde åpne himlens sal
Kjemp da alvorlig, treng fremad med makt
om du vil himmerik vinne!

Meget vil deg hindre, min sjel, stå imot
Satan ei nåden deg unner
Treng deg gjennom alt som vil stanse din fot
verg deg i fristelsens stunder
Intet vil deg gagne hele verdens prakt
dersom den får sjelen fanget i sin makt
Hør hva han sier som døde for deg:
Strid i Guds kraft for din krone!

Jesus i ditt hjerte er alle ting verd,
selv er han himmeriks rike.
Derfor gjør med Jesus din daglige ferd,
aldri vil han fra deg vike
Treng deg til hans hjerte inn med all din makt
han i nåde rekker deg din bryllupsdrakt
Hør hva han sier: Bruk tålmod, o sjel,
så skal du himmerik vinne!

fxcd157.jpg.png

03

Navnet Jesus blekner aldri

Melodi og Tekst: David Welander

 

Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
alle sjeler inn til Gud.

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg freslse,
intet annet frelse kan.


Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.


Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker
inn i frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.

fxcd157.jpg.png

04

Lov Jesu navn og herredom

Musikk: William Shrubsole

Tekst: Edward Perronet / Oversatt: Arne Garborg

 

Lov Jesu namn og herredom,
høgenglar i hans slott!
ber krona fram med hyldnings ljom,
og kron han, kron han,
kron han, kron han allheims drott!

Du frelste hær av Adams ætt,
løyst ut av naud og nott,
pris han som nåde gav for rett,
og kron han, kron han,
kron han, kron han allheims drott!

Kvart folk i kvar ei heimsens bygd
her under soltjeld blått,
gjev han åleine herrehøgd,
og kron han, kron han,
kron han, kron han allheims drott!

Ja, gjev me med Guds kvite hær
av all vår hug og hått
syng songen ny for Herren kjær
for Jesus, Jesus,
Jesus,Jesus allheims drott!

fxcd157.jpg.png

05

Jeg er i Herrens hender

Musikk: Sigurd Lunde

 Melodi: William Shrubsole

Jeg er i Herrens hender
når dagen gryr i øst
Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst
Hva dagen meg vil bringe
av glede og av savn
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender
når dagen dør i vest
Min synd jeg stilt bekjenner
for ham, min høye gjest
Han gir meg himlens nåde
og setter englevakt
for natten han vil råde
med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender

når dødens bud meg når

Mens lyset stilt nedbrenner

fra Ham jeg hilsen får

Han gir meg stav i hånde

han gir meg trøst i sinn

og glemt er ve og vånde

på vei til himlen inn

fxcd157.jpg.png

06

Lær meg å kjenne dine veie

Musikk: Trad

Tekst:  Jakob Pauli

 

Lær meg å kjenne dine veie
og gå dem trøstig skritt for skritt
Jeg vet at hva jeg fikk i eie,
er borget gods, og alt er dit.
Men vil din sterke hånd meg lede
jeg aldri feil på målet ser
og for hvert håp som dør her nede
får jeg et håp i himlen mer.

Lær meg å kjenne dine tanker
og øves i å tenke dem
Og når i angst mitt hjerte banker
da må du kalle motet frem
Når jeg har tenkt meg trett til døden
så si hva du har tenkt, o Gud
Da kan jeg se at morgenrøden
bak tvil og vånde veller ut.

Men lær meg fremfor alt å kjenne
din grenseløse kjærlighet,
den som kan tusen stjerner tenne
når lykkens sol for meg går ned
Den tørrer tåren som den skapte
og leger såret som den slo
Dens vei går gjennom det vi tapte
den gir oss mere enn den tok

fxcd157.jpg.png

07

Så ta da mine hender

Musikk: Friedrich Silcher

Tysk tekst:  Julie von Hausmann

Norsk tekst: Peter Hognestad

 

Så ta da mine hender
og før meg frem
inntil jeg salig ender
i himlens hjem!
Jeg kan ei gå alene,
nei, intet sted.
Hvor du meg fører ene,
jeg følger med.

La intet mer meg skille
fra nåden din,
og gjør meg ganske stille,
o Jesus min.
Ved dine føtter ene
er barnet trygt,
på deg, på deg alene
min tro er bygt.

Selv om jeg ei fornemmer
din sterke hånd,
min salighet dog fremmer
din gode Ånd.
Så ta da mine hender
og før meg frem
inntil jeg salig ender
i himlens hjem.

fxcd157.jpg.png

08

Den signede dag

Musikk: C.E.F. Weise

Tekst: N.F.S. Grundtvig

 

Den signede dag, som nu vi ser
med blide til oss oppkomme,
den lyse på himlen mer og mer
oss alle til lyst og fromme.
Det kjennes på oss som lysets barn
at natten den er nu omme!

Om levende ble hvert tre i skog,
og var hvert blad en tunge,
Guds nåde de kunne aldri dog
med høvelig røst lovsjunge.
For evig nu skinner livets lys
for gamle som òg for unge.

Nu saktelig skrid, du pinsedag,
med stråler i krans om tinder!
Hver time til Herrens velbehag
som bekker i engen rinner,
til frydelig de til sist seg snor
inn under de grønne linder!

Så reiser vi til vårt fedreland,
der ligger ei dag i dvale,
der står det en borg på prud og grann
med gammen i gylne sale,
hvor frydelig vi til evig tid
med venner i lys skal tale.

fxcd157.jpg.png

09

Deg være ære

Musikk G. F. Händel

Tekst Edmund L. Budry / Oversatt av Arne Fjelberg

 

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.


Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.


Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.

fxcd157.jpg.png

10

Velt alle dine veie

Musikk: Hans Leo Hasler

Tekst: Paul Gerhardt. 

Norsk tekst:Magnus Brostrup Landstad

 

Velt alle dine veie
Og all din hjertesorg
På ham som har i eie
Den hele himlens borg!
Han som kan stormen binde
Og bryte bølgen blå,
Han skal og veien finne,
Hvorpå din fot kan gå.

På Herren du dig støtte
Om det dig vel ska gå,
Hans gjerning må du nytte
Om din skal kunne stå;
Av sorg og selvgjort plage
Det kommer intet ut;
Ti intet kan du tage,
Alt kan du få av Gud.

Gjør en lykksalig ende
O Gud på all vår nød!
Du tage selv i hende
Vår sak inntil vår død!
La oss din nåde eie,
Og hjelp oss trin for trin,
Så sankes våre veie
Til sist i himlen inn

fxcd157.jpg.png

11

Deilig er jorden

Tysk folkesalme med dansk tekst av

B. S. Ingemann

 

Deilig er jorden 

prektig er Guds himmel

skjønn er sjelenes pilgrimsgang

Gjennom de fagre

riker på jorden

går vi til Paradis med sang

Tider skal komme

tider skal henrulle

slekt skal følge slekters gang

Aldri forstummer

tonen fra himmelen

i sjelens glade pilgrimssang

Englene sang den

først for markens hyrder

skjønt fra sjel til sjel det lød

Fred over jorden

menneske fryd deg

oss er en evig frelser født

fxcd157.jpg.png

12

Bred dina vida vingar

Gammel svensk eller dansk folkesalme

svensk tekst av Lina Sandell

Bred dina vida vingar,

o Jesus, över mig,

och låt mig stilla vila

i ve och väl hos dig.

Bliv du mitt alt i alla

min visdom och mitt råd,

och låt mig alla dagar

få leva blott av nåd.

2.

Förlåt mig alla synder

och två mig i ditt blod.

Giv mig ett heligt sinne,

en vilja ny och god

Tag i din vård och hägnad

oss alla, stora, små,

och låt i frid oss åter

till nattens vila gå.

fxcd157.jpg.png
bottom of page