top of page

JOKER (KKV 1985)

01

Sangen om gleden

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Erik Hillestad

Du som ber om dager uden sorg
du som sanke' lyst og glede
for å holda smerten nede
du som jage itte vind

Du som tror du vokse' uden
tab, du som aldri tar ein sjanse
men må holda kver ein skanse
mens din livslyst tørke' inn

Alt som kan gje glede har ein
spire te et savn...

La solen seila øve himmelen
på sleb e' alltid nåttå med
Om glede snart må viga plass for sorg
e' begge frukt av same store tre


Du som vil ha nærhed uden sår
du som stenge' adle dører
når ein skarpe kant berører
dine lengslers ømme hud

Lykken kan du bare høsta der
kor smerten gror...

La solen seila øve himmelen
på sleb e' alltid nåttå med
Om glede snart må viga plass
for sorg
e' begge frukt av same store tre


( instrumental)

La solen seila øve himmelen
snart følge' mørket på fra øst
Om glede då må viga plass for sorg
e' begge frukt av same store høst


Du som tror at himmelen blir te'
i ditt eget skjøre hjerte
uden gråd og fødselssmerte
må ha glømt ka glede e'

FXCD-119-290x261.jpg

02

Festung Europa

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Erik Hillestad

Blir du med, eller
tør du bli her ein vinter te?
Gjekk du tom, eller
har du siste rasjonen med?
Me følge' elvestrømmen fram mot
vest og nord
Me e' et hav og elven e' vår mor

Me va' mange, så
blei me to milliarder flerr
Me e' flommen som
ikkje någen kan stansa merr
For ingen mur e' høy nok
ingen borg så fast
at den kan stå mod
strømmens strie kast?

Folk som mangle' mat
de blir som dyr
bølge' øve sletteland i flokk og leite'
Folkeslag dreiv før oss
mod det same beite
nå e' det me som ska' innta
Festung Europa!

Byr de fred, eller
vil de tvinga oss te å sloss?
Går me inn, eller
vil de prøva å hindra oss?
Men kem kan stans flommen
der den sprenge' fram
fra sør og øst,
så grå av grus og slam?

Me e' fattige
men me komme' fra rige land
Våre fedre, de
jobba hardt for den kvide mann
Men alltid seilte gullet
mot Europas strand
rettferdighed ska' velta fram
som vann

Folk som mangle' mat
de blir som dyr
bølge' øve sletteland i flokk og leite'
Folkeslag dreiv før oss
mod det same beite
nå e' det me som ska' innta
Festung Europa!

FXCD-119-290x261.jpg

03

Himmel

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Erik Hillestad

Det fins ein strofe som adle kan
Den bor lengst inne bag det blå i kvert øye
Den kvile trygt øve jordens land
fra hav te' fjell som sus øve lyng og vann

Den lyde' best onna trange kår
Den e' et ekko av Guds drømmer i det høye
Den stryge mildt gjønå kongens hår
når dagen e endt, og han kjenne om hjertet slår


Og opp fra sultens hær av
mennesker på vandring
stige' strofens enkle ord

Himmel, himmel
la meg få et glimt av himmel
Himmel, himmel
la meg få et glimt av himmel


Den ligge' gjømt i ein morders munn
Og bag ein rynke i den rike rederens panne
Den bor i vraget på havets bunn
og stige' mot Gud fra strandede hjerters grunn
Ein strofe reise' seg fra sykeseng og celle
og fylle jordens katedral

Himmel, himmel
la meg få et glimt av himmel
Himmel, himmel
la meg få et glimt av himmel


Den bor i templet onna perlemor og gull
Den fylle' trøstens grå kapell
Den krybe' opp fra brente byer og mørke hull
Den bor i oppbrudd og farvel

Himmel, himmel
la meg få et glimt av himmel
Himmel, himmel
la meg få et glimt av himmel

FXCD-119-290x261.jpg

04

Kom  hit!

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Erik Hillestad

E' du ein av de som suges fast
når de ser at blodet flyde
i ein TV-film du nyde
te ein pizza nå i kveld?

Trives du når angsten lyse' kvid
fra et bilde i avisen
må du lesa alt om krisen
i et ubeskytta menneskeliv?

E' det ekte angst og ekte tårer du vil ha?
Savne du litt djevelskap, så bare sei ifra...

Kom hit
bag mine grå gardiner
Du får ein skjebne live hos meg
Kom hit
av mørke har eg overflod
Eg dele' merr enn gjerna litt
med deg


Stige' varmen i ditt lunkne liv
når du hørre at det brenne
hos någen folk du ikkje kjenne'
går du øve' for å se?

Roe' du deg ner på siste nytt
fra et land kor døden leve
mens du drikke' kald genever
og feie' smuler av din kvide
duk?

E' det ekte angst og ekte tårer du vil ha?
Savne du litt djevelskap, så bare sei ifra...

Kom hit
bag mine grå gardiner
Du får ein skjebne live hos meg
Kom hit
av mørke har eg overflod
Eg dele' merr enn gjerna litt
med deg

 

FXCD-119-290x261.jpg

05

Michelangelo

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Erik Hillestad

Kom her og sett deg, gamle mann
og kvil ditt håve i mitt fang
Eg har ein sang te deg
du har gått så langt
I øve fire hundre år
har du vært kvilelaust på flukt
De som forfulgte deg
har forlengst gått bort

Men du leve' evig
du som alltid rømte bort fra
livet sjøl

Kor fekk du kraft?
Kor fekk du lys?
Å, Michelangelo
kor kom din jubel fra?
Kem ga deg ild?
Kem ga deg glød?
Kordan blei livets ånde
blåst i alt din hånd berørte?


Du sank i bunnlaus tvil og angst
for dom og straff te evig tid
Men du tente himmelen
bag kvert blikk som såg
Du såg ein fiende øvealt
og blei Guds fange der du låg
Og malte kjærlighed
mens ditt had fekk gro

Og du leve' evig
du som ennå e' på flukt fra
livet sjøl

Kor fekk du kraft?
Kor fekk du lys?
Å, Michelangelo,
kor kom din jubel fra?
Kem ga deg ild?
Kem ga deg glød?
Kordan blei livets ånde
blåst i alt din hånd berørte?

 

FXCD-119-290x261.jpg

06

Ut i det uendliga

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Gunnar Roalkvam

 

Alt eg sko' gjort
helst på ein dag
Alt eg sko' sett
før eg tog et tak
Ingenting der
eg fant jo ingenting der

Havet va' stort
stormfulle kast
Eg ville forstå
men tanken hang fast
Ingenting der
eg fant jo ingenting der

Så lenge såg eg ud i det uendliga
såg øve alt og adle
Ud i det uendliga
såg øve alt og adle
Ud i det uendliga


Alt eg sko' nå
og favna om
Eg ville forstå
men ingen sa: Kom
Ingenting der
eg fant jo ingenting der

Så lenge såg eg ud i det uendliga
såg øve alt og adle
Ud i det uendliga
såg øve alt og adle
Ud i det uendliga


Eg bøyde meg ner og såg
Et lide frø som låg
då forsto eg
i det minsta begynne' alt
Det e det stysste som me kan se

Så lenge såg eg ud i det uendliga
såg øve alt og adle
Ud i det uendliga
såg øve alt og adle
Ud i det uendliga

 

FXCD-119-290x261.jpg

07

Tebage te deg

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Erik Hillestad og Sigvart Dagsland

Eg har alltid kjent deg
selv før eg visste kem du va'
Någe i meg skjønte kor du
kom fra

Dine ømme kjærtegn
låg som krystaller på min hud
Før du kom nærmeg, ein
framtid åg alt bag oss

Eg har forsøkt

å elska andre i ditt sted,

men når det storme' nattestid,
då snur eg meg og går
Tebage te deg
Tebage te deg


Dine mørk øyne
steig på min himmel før du
kom
Aldri siden har mitt hjerte
glømt deg

Eg har alltid kjent deg
du e' min gåde og mitt hjem
Bag deg gjømmes kjærlighedens
kilde

Eg har forsøkt

å elska andre i ditt sted,
men når det storme' nattestid
då snur eg meg og går
Tebage te deg


Eg har forsøkt å flykta fra deg
gang på gang
men når det storme' nattestid
då snur eg meg og går
Tebage te deg
Tebage te deg

FXCD-119-290x261.jpg

08

Vindene dreie

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Erik Hillestad

Alt me gjørr,
e' gjort før

Vindene dreie'
fysst mot sør og siden mot
nord
som de pleie
ingenting e' nytt, det e' sant
som de seie
slekter dør, og nye må gå
sine veier
solå glømme' alt hu har sett


Om livet me leve
blir kort eller lang
vett ingen, me får ikkje svar
Me bygge' og streve'
me kjøbe så mangt
og glømme' de grenser me har

Vindene dreie
fysst mot sør og siden mot nord
som de pleie
solå glømme' alt hu har sett


Me leve' i håbet
men vett me blir snytt
for det mesta av alt me har
drømt
Me stanse' og måbe
te alt som e' nytt
og glømme' at snart e' det
glømt

Vindene dreie'
fysst mot sør og siden mot
nord
som de pleie
solå glømme' alt hu har sett


Veien e' tung
og adle spor ska' viskas ut
Glømt blir det onda me led
Men någe blir tebage
når alt me bygde går i grus
det blir gjømt i Guds hjerta et
sted

Alt ska' skje,
ein gang te

Vindene dreie
fysst mot sør og siden mot
nord
som de pleie
solå glømme' alt hu har sett

FXCD-119-290x261.jpg

09

Ord for ord

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Gunnar Roalkvam

 

Ord for ord forlod me kverandre
uden at alt va' sagt
Ord tog ord og me fandt ingen andre
ord som bryde' ner makt

Ord brøyd sondt, når me ikkje ville
ord i stormfulle kast.
Ord mot ord skapte et skille
ord, de frøys bare fast
Det me ikkje ville

Alt me sa og alt me gjorde,
alltid fant me bare ordet.
Aldri det me ville, aldri det.
Aldri sank me på kne.

Ord for ord, og me sto ikkje ved det,
men alt dfor mye va sagt.
Ord slo ord, me fant ingen glede,
alltid et ord på vakt.

Det me ikkje ville
Alt me sa og alt me gjorde
alltid fant me bare ordet
Aldri det me ville, aldri det
Aldri sank me på kne

Nå har me ingenting igjen
men me har ord, så harde ord
For ennå har me någen ord igjen
någen ord igje.

Ord på ord te alt falt i samen
ord uden meining i
Ord fra ord, som klypt fra reklamen
ord heilt uden verdi
Alltid et ord på vakt
Men alt for mye va' sagt
 

FXCD-119-290x261.jpg

10

Wazawifolket

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Gunnar Roalkvam

 

Wazawifolket har vi alltid hatt blant oss
de er der, fordi de skal være
Wazawifolket vil aldri bære
nye tanker i sine hoder

Wazawifolket står der alltid i taushet
før eller siden gjør noen feil
Wazawifolket, de nikker til sine speil
så rister de stilt sine hode.

Wazawifolket vil vi alltid ha blant oss
de ser bare det som de alt har sett.

Wazawifolket gjør aldri retrett
det vet de i sine hoder

De venter
og venter
til de kan smile
til de kan si
Hva sa vi?

FXCD-119-290x261.jpg

11

Bedre enn stillhet

Musikk: Sigvart Dagsland

Tekst: Erik Hillestad

Hold meg fast,
i denne strøm og disse vakre lyder
Ingen hast
ska' lokka meg fra tonene eg nyde
Strømmer av vann
har fonne veiene inn
ein elv ska' rensa marg og sinn
Og fylla meg
med sanselause drømmer ingen tyde

Vann så klart
som Herrens ord og himmelens diamanter
frelse' snart
min sjel og kropp og adle tørre planter
Tanken va' skrinn
eg sto Guds omsorg imod
då dråber rørte ved min rod
De komme' fra fjerne tider
som tårer av jubel og sor.

Dødens ro
e' brutt, nå lyde' liv fra adle kanter
Så dunkelt synge' elven liga ved
om lyse land eg ska' få se
Bedre enn ro og stillhed
e' bulderet den bære med
Hold meg fast
i denne strøm og disse vakre lyder

Strømmer av vann
har fonne veiene inn
ein elv ska' rensa marg og sinn
De komme' fra fjerne tider
som tårer av jubel og sorg
Og fylle' meg
med sanselause drømmer ingen tyde'
 

FXCD-119-290x261.jpg
bottom of page